INDIVIDUÁLNE SEDENIA

Sedenia poskytujeme súčasne dvaja terapeuti na základe momentálneho nastavenia každého – len si to dovoľte, dopriate je každému z nás.

1 hodinové sedenie

Zamerané na jeden „problém“ – je vyriešenie jednej konkrétnej oblasti (zdravotného a iných)…

Zvedomenie stavu v ktorom sa nachádzate; zmeny ktorou ste ochotní prejsť.

Behom hodiny si pretovríte realitu len tým, že sa odovzáde dôvere dianiu. Pôsobíme na vás cez všetky telá a harmonizujeme bytie do rovnováhy. Následne na to odchádza to staré a nastáva uzdravenie.

Každý prístup je je iný, pretože ste individuálni a vždy sa to deje podľa každého z vás.

Cena: 200€

3 hodinové sedenie

Kde sa robí komplet čistenie „Znovuzrod“ tým, že hĺbkovo čistíme polia a genetickú pamäť na všetkých úrovniach, tým pretvárame v súlade s Univerzom kódy nastavení až do prapodstaty vytvárame pole dôvery a bezpečia, kde ste ochotný ísť až do jadra – pretvorí sa do prirodzena to neviditeľné, až sa prejaví na tele aj v realite viditeľne.

Sú to neviditeľné chirurgické zásahy (robené na jemnohmotných telách) ku ktorým sa pridávajú veľmajstri z iných rovín. Tí ktorí si zachovali, alebo obnovili jemné vnímanie môžu tieto bytosti vidieť, iní cítiť. Je to pole celistvosti, kedy sa znovuzrodíte v Jedno. Systém sa preskladá do prirodzeného prostredia celistvosti.

Cena: 600€

Hĺbka sa odvíja od nastavenia, uvoľnenia a dôvery bytosti, ktorá k nám príde v súlade s Univerzom.

Pri každom uzdravovaní (v oboch verziách) vás sprevádzame 2ja – Jin a Jang – ženská a mužská integrita. Adri vďaka svojmu mnohonásobnému znovuusporiadaniu sa do prakódu je nosičom antivírusu v prazáklade až k zrodeniu prvej bytosti cez všetky telá – preto samotná jej prítomnosť vytvára často uzdravenie „len tak“ Rovnako, ako jej aj Jozefkovi sa často ukážu – (deje sa to v prítomnosti – dej sa „prežíva“ – rozkóduje) minulé či budúce životy – jednoducho časovopriestorový koreň príčiny bloku, ktorý je jednoduchšie poňať cez príbeh času.

V zjednodušení všetky pokryvenia vznikli z neprijatých situácií v živote – toto neprijatie „vyhodí“ zo svojich prirodzených umiestnení vedomie a nastávajú v systémoch dezinformácie a diery do ktorých sme náchylní ľahkro prijať cudzie informácie, ktoré nám nepatria a v poli bezpečia sa prirodzene uzdravia v súlade s Univerzom.

Jozef pracuje tiež s poľami a s čítaním príčin – informácie má z „hraníc polí“ a primárne z vedomia vo fasciách – ktoré sú nadradeným systémom nad nervovým a zároveň prepojením medzi fyzickým a jemnohmotnými telami.

Pyramída v beztiažovom stave

Presná veľká pyramída s kremíkovou úpravou – priťahuje svetelný éter.
U nás sme pyramídu prispôsobili tak, že ste v závese – v hamaku, ktorý sám o sebe vytvára
beztiažový stav a spojením s pyramídou tvorí jedinečnú harmonizačnú techniku
Ako to funguje?
Na základe výsledkov rôznych výskumov a pokusov s pôsobením pyramíd vieme, že ich energia
ovplyvňuje naše zdravie. Zistilo sa, že pyramída sa správa ako obrovský akumulátor na
uskladnenie kozmickej energie.
Energia blahodárne pôsobí na celý organizmus
Medzi hlavné prínosy patria:
pyramída harmonizuje a zväčšuje množstvo energie v ľudskom organizme, pomáha získať vitálnu
silu, zvyšuje schopnosť koncentrácie, aktivuje tvorivé myslenie
zlepšuje imunitný systém, zlepšení odolnosť a povzbudzuje činnosť vnútorných orgánov, ktorých
hlavnou úlohou je regulácia procesov prebiehajúcich v organizme.
30min – 15€ desať vstupov 120€
60min – 30€ desať vstupov 270€
Kde nás nájdete: Kossuth Lajos 35, Rajka